TMT Gräv & Entreprenad erbjuder en rad olika tjänster inom mark- och anläggningsarbete som bland annat:

Snöröjning & sandning

 

TMT Gräv & Entreprenad AB utför snöröjning och sandning åt bostadsrättsföreningar, företag m.fl.

VA-arbete, LPS-system & kabelgrävningar

 

Vi utför både nyanläggning och reparationer av befintliga VA-anläggningar. TMT Gräv & Entreprenad AB erbjuder även schaktning för LPS-system, ett LTA-system som bygger på att ledningssystemet för vatten och spillvatten läggs på frostfritt djup samt att spillavloppsledningarna är självfallsystem.

Dränering

 

Vi tar hand om hela arbetet med att dränera om runt hus och lägga fuktisolering på källargrunder.

 

Vid fuktisoleringen använder vi oss antingen av Pordräns eller Fuktisols dräneringsskivor.

 

Besök gärna deras hemsidor för att läsa om deras produkter:

www.pordran.se

www.fuktisol.com (finska)

Trädgårdsarbete

 

Vi är flexibla och ordnar det våra kunder vill ha ordnat:

 

  • Gräsetablering
  • Stödmurar
  • Plattläggning
  • och mycket annat....

Schaktning

 

Vi schaktar för grunder, garageuppfarter m.m.

Transport

Med vår lastbil kör vi ut grus, matjord, krossmaterial m.m.