Södra station

Byte av sopsugsrör i Rosenlundsparken åt Envac Skandinavia Service ihop med ORAB och EM Markconsult.