Anoder Skarpnäck

Borrning och kabeldragning i Skarpnäck för Envac Skandinavia Service. Montering av elektroanoder 2,5-3 meter ner i leran för att ta bort galvaniska strömmar från sopsugsrören. Arbetet utfört ihop med Jugge Larsson AB och EM Markconsult.