Byte av köldbärarledning

Byte av köldbärarledning åt Brf Torpedbåten Täby.