TMT Gräv & Entreprenad AB – Allt inom mark och anläggning

Vi vänder oss till såväl företag som privatpersoner inom främst Storstockholm.

Stor bredd

TMT Gräv & Entreprenad AB är ett entreprenadföretag med stor bredd som utför allt inom mark och anläggning.

Vi vänder oss till såväl företag som privatpersoner inom främst Storstockholm.

Kontakta oss gärna vid frågor

Vi utför

  • Omdränering & fuktisolering
  • Schaktning för grunder
  • Schaktning för LPS-system
  • VA-grävning
  • Kabelgrävning
  • Trädgårdarbete
  • Plattläggning
  • Snöröjning
  • Transport av grus & matjord

Historik/kunder

TMT Gräv & Entreprenad AB startades 2002 och drivs av Totte Torstensson med två anställda.

Bland våra större kunder kan nämnas Envac.

Spara pengar!

Spara pengar med ROT-avdraget!
Med ROT-avdraget kan du som privatperson få skattereduktion för många av våra tjänster.

Läs mer på Skatteverkets hemsida