Behöver du hjälp med dränering, VA-arbete eller schaktning?

Stor bredd

 

TMT Gräv & Entreprenad AB är ett entreprenadföretag med stor bredd som utför allt inom mark och anläggning.

 

Vi vänder oss till såväl företag som privatpersoner inom främst Storstockholm.

 

Kontakta oss gärna vid frågor 

Vi utför

 

Omdränering & fuktisolering
Schaktning för grunder
Schaktning för LPS-system
VA-grävning
Kabelgrävning
Trädgårdarbete
Plattläggning
Snöröjning
Transport av grus & matjord

Historik/kunder

 

TMT Gräv & Entreprenad AB startades 2002 och drivs av Totte Torstensson med två anställda.

 

Bland våra större kunder kan nämnas Svensk Markservice, Envac och Södra Rör. TMT Gräv & Entreprenad AB är medlem i Maskinentreprenörerna (ME).

Spara pengar!

 

Spara pengar med ROT-avdraget!
Med ROT-avdraget kan du som privatperson få skattereduktion för många av våra tjänster.

 

Läs mer på Skatteverkets hemsida